SÅ SKA SKOLVERKET STOPPA FUSKET

 

Efter vårens läckta nationella prov skärper nu Skolverket reglerna ytterligare.
– Det kommer inte bli någon större skillnad förrän proven digitaliseras, säger läraren Sara Bruun.

 

Redan förra våren stramade Skolverket upp riktlinjerna för hur de nationella proven ska hanteras på skolorna för att förhindra läckor. Så här ett år senare kan man konstatera att det inte räckt. Ett antal av vårens prov har nått eleverna före provdagen.

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverket provenhet i ett pressmeddelande.

Åtgärderna handlar till exempel om att skolorna kommer få proven närmare inpå provdagen samt att facit kommer levereras först i efterhand. Undantaget de sista proven i maj.

När Skolvärlden tidigare pratade med Anders Boman om de läckta proven var han noga med att tydliggöra vem som har ansvar för vad.

– Det är Skolverkets ansvar att förse skolorna med prov, ersättningsprov och väldigt tydliga regler för hur proven ska hanteras. Men det är rektors ansvar att garantera hanteringen och säkerheten för proven på skolan. Men även om vi gjort saker inför i år, så måste vi konstatera att det inte har räckt.

De åtgärder som Skolverket nu inför ser ut som följer. De flesta träder i kraft till höstens nationella prov.

  • Separat leverans av facit tidigast på provdatum eller dagen efter. Undantag är de sista proven i maj då utskick av facit i efterhand kan äventyra betygsättningen.
  • Ändrade rutiner för utskick av prov till skolorna. Skolverket fastställer leveransdatum och lägger det i närmare anslutning till provdatum.
  • Skolverket uppmanar skolorna att börja provet senast klockan 9 på aktuell provdag. Förändringen genomförs också i föreskrifter så snart det är juridiskt möjligt.
  • Föreskriften ändras så snart det är möjligt vad gäller när proven får öppnas. Ändringen innebär att proven ska öppnas vid provtillfället. Vissa typer av anpassningar för elever med funktionshinder kan motivera att provet öppnas tidigare, dock tidigast 24 timmar i förväg. En vanlig anpassning som inte motiverar öppning av prov i förväg är förlängd skrivtid.
  • Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Skolinspektionen följer upp att skolhuvudmännen har rutiner för att följa Skolverkets föreskrifter. Skolverket rapporterar också spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.
  • Uppföljning med rektorer och skolhuvudmän om hur hanteringen av proven fungerar. Syftet är att få mer kunskap för att kunna fatta ytterligare beslut om åtgärder för att stärka rättssäkerheten när nationella prov genomförs.

En av de lärare som tidigare varit kritisk till Skolverkets hantering av de läckta proven är Sara Bruun, lärare i engelska på Ringsjöskolan i Höör.

Är det bra att Skolverket ytterligare skärper reglerna?

– Det är klart att det är bra, samtidigt som jag tänker att de skolor som sköter sig, de sköter sig ändå, oavsett om det stramas upp. Jag tror faktiskt inte att det kommer bli någon större skillnad förrän provet är digitaliserat och inte släpps förrän samma morgon som det ska skrivas. Men självklart är det bra att Skolverket agerar, säger Sara Bruun.

Att facit ska skickat ut först i efterhand är dock något som oroar henne.

– Jag minns hur det var förra gången Skolverket testade detta och fick jaga facit över hela Skåne för att Post Nord körde proven fel. Det oroar mig. Samt att vi då inte kan börja rätt direkt och vi tappar tid.

– Jag tror att det enda raka är att digitalisera proven och släppa proven samma dag som de ska skrivas.

 

INTERNATIONELLT UTBYTE – ELEVER FRÅN SOLNA ÅKER TILL BEIJING

Nu bär det av till Kina för en grupp högstadieelever från Ulriksdalsskolan och Råsunda skola. Målet är den kinesiska huvudstaden Beijing och internationellt samarbete med andra skolor.


Foto: Lisen Ydring, Solna stad

– Kinesiska språket är medlet men inte målet, det är mötet som är målet. Våra internationella samarbeten syftar till att fostra och bygga eleverna till demokratiska världsmedborgare med bred kulturkompetens. Vi vill vidga elevernas perspektiv och visa på den värld som finns där ute och som påverkas oss alla på många sätt, säger Susanna Sjögren som är projektansvarig för Ulriksdalsskolans samarbete med The Affiliated High School of UIBE i Beijing.

Skolbesök och historiska platser

Det är 16 elever från Ulriksdalsskolan och Råsunda skola som åker tillsammans med sina lärare och rektor på Ulriksdalsskolan samt ansvarig för projektet lärare Susanna Sjögren. Programmet är späckat från tidiga morgon till sena kväll och gruppen kommer bland annat att få besöka en grundskola motsvarande Ulriksdalsskolan i Beijing och ett gymnasium samt det universitet som är kopplat till skolorna. De kommer att ta del av aktiviteter och lektioner och hela tiden umgås med de kinesiska eleverna. Självklart väntar också besök på många historiskt viktiga platser så som den kinesiska muren, Förbjudna staden och Himmelska Fridens torg.

– Det ska bli spännande att träffa och få möjlighet att lära känna eleverna i Beijing. Antagligen kommer vi se att vi är ganska lika fast vi bor på olika platser i världen. Att vi ska få se och promenera på kinesiska muren känns overkligt och jättekul, säger Elsa Sonnergård Municio, åk 8 på Ulriksdalsskolan.

Internationellt samarbete

Eleverna, som läser kursen Kinas kultur och språk inom ramen för elevens val, har förberett sig hela läsåret inför de möten som de ska komma att ställas inför som representanter för Solna i Beijing. Solnaeleverna kommer att få hålla presentationer för de kinesiska eleverna om bland annat musik, språk, kultur och visa bilder på hur det är att vara ung i Solna idag.

– Vi har en unik akademisk och pedagogisk plattform att utgå ifrån tack vare vårt samarbete med The Affiliated High School of UIBE i Beijing. Våra elever får möjlighet att möta och umgås med kinesiska högstadie- och gymnasieelever och utbyta kunskap och erfarenheter inom såväl språk, kultur samt om hur det är att vara ung i respektive land, säger Lena Lundström rektor på Ulriksdalsskolan.

Eleverna bloggar från Kina

Läs de dagliga bloggarna som eleverna skriver på Kinabloggen under hela studieresan.
Mer information om det mångåriga samarbetet med Kina kan du läsa om här.

Kloning – rätt eller fel?

För ett tag sedan såg vi i skolan filmen ”Never let me go” från 2010, som handlade om kloner vars enda syfte är att donera organ. Dessa kloner uppfostrades i internatskolor för att sedan vid 25-30 års åldern börja donera organ, lite i taget. Då tog man först ett organ, sedan en till runda med nästa, och nästa, och nästa. Det hände att dessa kloner då dog, eller ”completed” redan vid första donationen, men vanligtvis vid tredje eller fjärde. Jag tror att tanken med filmen var att få oss alla att tänka till; att inte skynda på vetenskapen så att det blir fel, och att allt kommer till ett pris, även om vi inte alltid ser det.

Kloning i sig är att ta och kopiera gener och ”odla” fram en klon, en exakt kopia. Numera skulle man kunna klona människor, men dessa försök strider mot mänskliga rättigheter, så än så länge har men testat med olika djurarter, men resultaten är att klonerna inte är fullt ut fungerande, bland annat kan de inte föröka sig.

Tänk er detta scenario; klonerna behandlas inte dåligt eller så, eftersom de är som människor, bara att de har blivit isolerade. Jag tycker att det här är fel iallafall, att det är fel att klonas endast för att dödas, även om tanken från första början var god.

Jag anser att kloning i sig inte är fel, men beroende på syfte kan det bli etiskt fel. En bättre idé hade istället kanske varit att klona rena organ.

Vilken ställning tar ni till kloning?

Kina och det kinesiska samhället idag

Kina, en stor nation, med en minst lika händelserik och storslagen historia, en nation som än idag skriver historia. Världens och inte minst sin egna. Men hur har historiens förlopp påverkat Kina som vi känner det idag?

Kina, med sin tusenåriga, långa brutala men vackra historia, kan ha stora variationer från årtionde till årtionde, från löften om demokrati, till att hylla den stora ledaren och endast den stora ledaren på bara några få år. Men istället för att dra varenda kejsare under varenda dynasti, och i detalj förklara Konfucius filosofi, kan vi väl snabbt bara dra igenom från slutet av 1800-talet.

Efter ett krig om droger inpumpade av Storbritannien och uppror med boxare och  ”Jesus lillebror” så störtas 1911 Kinas kejsardöme, i löfte och hopp om demokrati. Kejsardömet må vara borta från dagens Kina, men diktaturen är densamma. 1937 dras andra sino-japanska kriget igång med sin brutalitet, och följs snabbt inpå av ett grymt inbördeskrig och en diktatorisk regim tar över med sitt skräckvälde och terror.

Man kan dra paralleller genom mycket, bland annat fientligheten mot bland annat  japanerna. Den grymheten som kineserna utsattes för är tyranniskt, och kineserna fick definitivt inte en mildare behandlingen av sina grannar från öst än judarna fick av Hitler. Så om japanerna vägrar att be om ett officiellt förlåt och hyllar de förgångna grymheterna, är det väl klart att man hyser ett visst agg mot det? Och även om du kastar en tallrik i golvet och sedan ber om förlåtelse, blir tallriken verkligen hel igen? Även om Kina, en konstant växande världsekonomi, har råd med mycket, så är inte fiender högt upp på marknaden ett alternativ, därför jobbar de nära sitt grannland trots att man hyser agg. Att man även har något fientligt sinnelag mot västerlänningar (att man till exempel blandar i sig i Tibet-konflikten) är inte alltför populärt då kineserna tycker att väst lägger näsan i blöt vilket kan förklaras med opiumkrigen, då britterna och även fransmännen på sitt hörn, pumpade in droger på den kinesiska marknaden för att komma åt rikedomar de själva ville ha, exempelvis silke. Konsekvenserna är desamma som japanernas; tilliten försvinner, men man tvingas bita ihop, le, samarbeta och glömma bitterheten för en stund.

Under Låt hundra blommor blomma-kampanjen under 1950-talet så uppmuntrades man att kritisera partiet, men röjdes sedan undan i hemlighet. Än idag så är yttrandefriheten i Kina en falsk akt, där folk som uttrycker sig negativt om staten befinner sig i fara. Ett exempel är Gui Minhai, som är en svensk medborgare, han är en författare som uttryckt sig starkt om den kinesiske regimen. Gui Minhai försvann i Kina under mystiska förhållanden och kunde inte hittas under en tid.

Du kanske har hört talas om konflikten angående Senkaku/Diaoyu öarna? Japanerna och kinesernas ständiga bråk om obeboeliga öar verkar ju meningslöst egentligen. Men saken är just den, att hela bilden är mycket större än så. I verkligheten handlar det inte om territorier, utan mer om ära. Japan fick efter andra världskriget dessa öar från USA, även om Kina var ägarna och trots det japanerna hade utsatt kineserna för, så gavs dessa öar bort av någon som inte hade rätten att bestämma över en sådan sak, och i dagens tankar som kineser och japaner har mot/om varandra (studier visar att ca 90% av alla japaner och kineser har en dålig bild av det andra landet*) så är det väl rimligt med bråk som än pågår, speciellt med tanke på historien som har fört oss till där vi står idag.

Mao dog år 1976, men hyllas än idag, och du kan ha hans ansikte på allt från lyckoamuletter till porträtt. Xi Jinping, den nuvarande ledaren, som har varit den mest diktatoriska statschefen/ledaren (Mao var inte alltid statschef, men alltid hyllad, åtminstone sedan utnämningen av folkrepubliken Kina) sedan Mao, och har lyckats nå en något mer jämställd position jämfört med hans föregångare. Xi Jinping styr med järnhand, precis som kejsarna, precis som Mao. Min poäng är att Kina, trots alla löften och propaganda, är än idag styrt enväldigt, och på det sättet är väl Xi Jinping även han en kejsare, trots att han oftare bär kostym än traditionella kläder.

Vad har kulturrevolutionens affischer och internet i dagens Kina gemensamt? Jo, den som kontrollerar och censurerar, det vill säga staten. Ingen äkta demokrati får egentligen censurera media, men Kinas verklighet är ju inte helt demokratisk. Staten kontrollerar vad som kommer ut till folket, vad folket får veta och utan vetskap kan man vara så gott som hjälplös, om man än vet vad som skall åtgärdas.

Källor och annat:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5611846

*studien har pågått i nio år av en japansk samt en kinesisk organisation.

/Kelly Schedvin